BAAS-Cert-Data Analytics (BCDA)

DATA 1010Introduction to Data Analytics1
DATA 2100Intermediate Data Analytics1
DATA 3100Introduction to Statistical Methods1
DATA 4010Advanced Data Analytics1